Fork me on GitHub

Women in Science and Engineering

6-7 Dec 2014

9:30 - 17:30

Instructors: Paulina Lach, Aleksandra Pawlik

Helpers: Barbara Szczygieł, Iwona Grelowska, Patrycja Radaczyńska, Anna Ślimak

Opis warsztatów

Warsztaty Software Carpentry pomagają naukowcom i inżynierom rozwijać ich umiejętności programistyczne, dzięki którym są oni bardziej produktywni w swojej codziennej pracy. W czasie dwudniowych warsztatów uczestnicy zachęcani są by pracować razem i stosować umiejętności zdobyte podczas szkolenia do rozwiązywania własnych problemów badawczych. Warsztaty Software Carpentry odbywają się na całym świecie od ponad 5 lat i cieszą się ogromną popularnością.

Miejsce: ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków. Sala 1.20, na parterze budynku (po prawej stronie).
Zobacz na: OpenStreetMap lub Google Maps.

Warsztaty sponsorują


KI logo
Webmuses logo
Google logo

Patronat

Warsztaty Software Carpentry for Women in Science and Engineering w Krakowie objęte są patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Małopolski.

PIT Logo

Dla kogo:
Software Carpentry for Women in Science and Engineering (WiSE) to dwudniowe warsztaty wyłącznie dla kobiet zajmujących się zawodowo lub zainteresowanych nauką oraz przedmiotami inżynieryjnymi. W niemal wszystkich tych dziedzinach informatyzacja jest powszechna i znajomość zagadnień związanych z programowaniem jest koniecznością. Software Carpentry WiSE to warsztaty praktyczne, podczas których uczestniczki uczyć się będą jak pracować z linią komend (środowisko Unix), kontrolą wersji (Git i GitHub); poznają podstawy dobrych praktyk programistycznych z użyciem języka Python i podstawy baz danych z SQL.

Wymagania: Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z programowaniem (zmienne, pętle, warunki itd.) będzie pomocna, ale nie jest wymagana.

Uczestniczki proszone są o przyniesienie na warsztaty własnych laptopów. Konieczne będzie skonfigurowanie ich przed warsztatami, zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.
Warsztaty odbywać się będą po polsku, ale wszystkie materiały (włącznie z instrukcjami, jak skonfigurować laptopy) są w języku angielskim.
Wszystkie uczestniczki zobowiązane są przestrzegać Software Carpentry Code of Conduct. W skrócie, prosimy odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem, kulturalnie i uprzejmie.

Rejestracja

Przypominamy, że na warsztaty Software Carpentry for Women in Science and Engineering mogą zarejestrować się wyłącznie kobiety! Prosimy rejestrować się przez Eventbrite. Opłata rejestracyjna wynosi 30 zł dla dla osób spoza AGH oraz nie będących członkami Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dla pracowników naukowych i studentek AGH oraz członkiń Polskiego Towarzystwa Informatycznego rejestracja jest bezpłatna.

Kontakt: Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: admin-uk@software-carpentry.org


Plan

Dzień 1 - Sobota, 6. grudnia

09:30-10:00 Powitanie. Pomoc przy konfiguracji laptopów.
10:00-11:00 Praca w linii komend - część 1
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:00 Praca w linii komend - część 2
13:00-14:30 Przerwa na obiad
14:30-15:45 Konrola wersji z użyciem Git
15:45-16:15 Przerwa
16:15-17:15 Konrola wersji z użyciem Git i GitHub
17:15-17:30 Zakończenie

Dzień 2 - Niedziela, 7. grudnia

09:30-9:45 Powitanie.
9:45-11:00 Programowanie z użyciem Python'a - część 1
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:00 Programowanie z użyciem Python'a - część 2
13:00-14:30 Przerwa na obiad
14:30-15:30 Programowanie z użyciem Python'a - część 3
15:30-16:00 Przerwa
16:00-17:15 Wprowadzenie do pracy z danymi z użyciem SQL
17:15-17:30 Zakończenie

Syllabus

The Unix Shell

 • Files and directories: pwd, cd, ls, mkdir, ...
 • History and tab completion
 • Pipes and redirection
 • Looping over files
 • Creating and running shell scripts
 • Finding things: grep, find, ...
 • Reference...

Lessons

Programming in Python

 • Using libraries
 • Working with arrays
 • Reading and plotting data
 • Creating and using functions
 • Loops and conditionals: for, if, else, ...
 • Defensive programming
 • Using Python from the command line
 • Reference...

Lessons

Version Control with Git

 • Creating a repository
 • Recording changes to files: add, commit, ...
 • Viewing changes: status, diff, ...
 • Ignoring files
 • Working on the web: clone, pull, push, ...
 • Resolving conflicts
 • Open licenses
 • Where to host work, and why
 • Reference...

Lessons - short version

Lessons-extended version

Managing Data with SQL

 • Reading and sorting data
 • Filtering with where
 • Calculating new values on the fly
 • Handling missing values
 • Combining values using aggregation
 • Combining information from multiple tables using join
 • Creating, modifying, and deleting data
 • Programming with databases
 • Reference...

Lessons


Setup

To participate in a Software Carpentry workshop, you will need working copies of the software described below. Please make sure to install everything (or at least to download the installers) before the start of your workshop.

Overview

Editor

When you're writing code, it's nice to have a text editor that is optimized for writing code, with features like automatic color-coding of key words. The default text editor on Mac OS X and Linux is usually set to Vim, which is not famous for being intuitive. if you accidentally find yourself stuck in it, try typing the escape key, followed by ':q!' (colon, lower-case 'q', exclamation mark), then hitting Return to return to the shell.

The Bash Shell

Bash is a commonly-used shell. Using a shell gives you more power to do more tasks more quickly with your computer.

Git

Git is a state-of-the-art version control system. It lets you track who made changes to what when and has options for easily updating a shared or public version of your code on github.com.

Python

Python is becoming very popular in scientific computing, and it's a great language for teaching general programming concepts due to its easy-to-read syntax. We teach with Python version 2.7, since it is still the most widely used. Installing all the scientific packages for Python individually can be a bit difficult, so we recommend an all-in-one installer.

SQL

SQL is a specialized programming language used with databases. We use a simple database manager called SQLite, either directly or through a browser plugin.

Windows

Python

 • Download and install Anaconda.
 • Use all of the defaults for installation except make sure to check Make Anaconda the default Python.

Git Bash

Install Git for Windows by download and running the installer. This will provide you with both Git and Bash in the Git Bash program.

Software Carpentry Installer

This installer requires an active internet connection

After installing Python and Git Bash:

 • Download the installer.
 • If the file opens directly in the browser select File→Save Page As to download it to your computer.
 • Double click on the file to run it.

Editor

nano is the editor installed by the Software Carpentry Installer, it is a basic editor integrated into the lesson material.

Notepad++ is a popular free code editor for Windows. Be aware that you must add its installation directory to your system path in order to launch it from the command line (or have other tools like Git launch it for you). Please ask your instructor to help you do this.

SQLite

Download the sqlite3 program and put it in the directory where you are running examples. Alternatively, you may install the Firefox SQLite browser plugin described below.

Mac OS X

Bash

The default shell in all versions of Mac OS X is bash, so no need to install anything. You access bash from the Terminal (found in /Applications/Utilities). You may want to keep Terminal in your dock for this workshop.

Editor

We recommend Text Wrangler or Sublime Text. In a pinch, you can use nano, which should be pre-installed.

Git

For OS X 10.8 and higher, install Git for Mac by downloading and running the installer. For older versions of OS X (10.5-10.7) use the most recent available installer for your OS available here. Use the Leopard installer for 10.5 and the Snow Leopard installer for 10.6-10.7.

Python

 • Download and install Anaconda.
 • Use all of the defaults for installation except make sure to check Make Anaconda the default Python.
 • Troubleshooting: If you get the following error message "ValueError unknown locale: UTF-8", see instructions on how to fix it here.

SQLite

sqlite3 comes pre-installed on Mac OS X. Alternatively, you may install the Firefox SQLite browser plugin described below.

Linux

Bash

The default shell is usually bash, but if your machine is set up differently you can run it by opening a terminal and typing bash. There is no need to install anything.

Git

If Git is not already available on your machine you can try to install it via your distro's package manager (e.g. apt-get or yum).

Editor

Kate is one option for Linux users. In a pinch, you can use nano, which should be pre-installed.

SQLite

sqlite3 comes pre-installed on Linux. Alternatively, you may install the Firefox SQLite browser plugin described below.

Python

We recommend the all-in-one scientific Python installer Anaconda. (Installation requires using the shell and if you aren't comfortable doing the installation yourself just download the installer and we'll help you at the boot camp.)

 1. Download the installer that matches your operating system and save it in your home folder.
 2. Open a terminal window.
 3. Type
  bash Anaconda-
  and then press tab. The name of the file you just downloaded should appear.
 4. Press enter. You will follow the text-only prompts. When there is a colon at the bottom of the screen press the down arrow to move down through the text. Type yes and press enter to approve the license. Press enter to approve the default location for the files. Type yes and press enter to prepend Anaconda to your PATH (this makes the Anaconda distribution the default Python).

All operating systems

Firefox SQLite Plugin

Instead of using sqlite3 from the command line, you may use this plugin for Firefox instead. To install it:

 • Start Firefox.
 • Go to the plugin homepage.
 • Click the "Add Now" button.
 • Click "Install Now" on the dialog that appears after the download completes.
 • Restart Firefox when prompted.
 • To check that the plugin installed correctly, select "SQLite Manager" from the "Tools" menu.

In newer versions of Firefox, the menu bar isn't always displayed. To make it appear, use the Alt key next to the space bar on your keyboard, or consult the support page from Firefox for additional help.